ارائه دانش تخصصی:

بمنظور ارائه خدمات کامل ( یک مرحله ای) به مشتریان، MUHU در کنار عرضه محصولات، دانش تخصصی خود را نیز ارائه میدهد.

برای ارائه دانش تکنولوژی:
طراحی خط تولید بر اساس نیاز فنی مشتریان و شرایط فیزیکی محل، انجام آنالیزهای امکانپذیری مقدماتی.
ارائه مشخصات ضروری تجهیزات، کمک در خرید تجهیزات، صدور ضمانت بانکی و آموزش نصب و راه اندازی تجهیزات.
انتقال فرمولاسیون محصول و فرایند تولید.
آموزش کارکنان برای تولید محصول با کیفیت.
طراحی و راه اندازی آزمایشگاه.
آموزش کارکنان آزمایشگاه تا جایی که بتوانند بطور مستقل روی مواد اولیه و محصول نهایی تست های لازم را انجام دهند.

  • پروژه Brightening Agent ( عامل روشنایی) در ویتنام
  • طراحی آزمایشگاه در دبی
  • پروژه هند
  • پروژه عربستان سعودی