خانه » خطوط تولید » ترکیبات بتن

ترکیبات بتن

  1. فوق روان کننده های پلی کربوکسیلات

   فوق روان کننده پلی کربوکسیلات یک پودر روان و خشک شونده پس از اسپری شدن می باشد که یک نسل جدید پلیمر با مبنای پلیکربوکسیلات می باشد و به عنوان یک فوق روان کننده برای مواد سیمانی استفاده می شود. ترکیب PC-P همچنین یک روان کننده پخش مناسب برای گچ، سرامیک و دیگر مواد معدنی می باشد.

  1. فوق روان کننده پلی کربوکسیلات کاهنده آب

   فوق روان کننده پلی کربوکسیلات PC-F یک فوق روان کننده مایع آماده استفاده است که به میزان قابل توجهی کاهش آب را در مقایسه با فوق روان کننده های استفاده کننده از سیستمهای پلی کربوکسیلیک موجود بهبود می بخشد. فوق روان کننده پلی کربوکسیلات کاهنده آب معمولا برای بتن آماده و پیش ساخته استفاده می شوند که عمر طولانی و عملکرد خوب مد نظر باشد.

  1. فوق روان کننده پلی کربوکسیلات برای حفظ اسلامپ

   فوق روان کننده پلی کربوکسیلات PC-G بطور خاص برای بتن آماده در جایی که حفظ اسلامپ، استحکام بالا و عمر طولانی در مناطق گرم مد نظر باشد فرموله شده است. PC-G حفظ اسلامپ دارای پلیمرهای اتر پلی کربوکسیلات بوده و عاری از کلراید می باشد و استانداردهای SS EN 934 ، تاخیر دهنده ها/کاهنده آب /فوق روان کننده و ASTM C 494 نوع D، F و G را برآورده می نماید.

  1. فوق روان کننده پلی کربوکسیلات با مقاومت اولیه زیاد

   فوق روان کننده پلی کربوکسیلات PC-E با استفاده از تکنولوژی نگهداری عالی، استحکام سریع مثال زدنی را ایجاد می کند. در حالیکه ترکیبات معمولی استحکام سریع دارای افت کارکرد در طول زمان و استحکام نهایی کمتر هستند، PC-E دارای حفظ اسلامپ کمتر و استحکام نهایی بسیار بالاتر بتن می باشد.

  1. فرمالدهید سولفانات نفتالین

   نفتالین سولفونات فرمالدهید یک فوق روان کننده پایه نفتالین می باشد. پلی نفتالین سولفونات یک محصول عاری از کلراید بوده که به شکل پودر قهوه ای ارائه می شود و سریع در آب حل می شود. کندانس نفتالین سولفونات فرمالدهید بر روی زمان معمول اثر نمی گذارد.

  1. فوق روان کننده پایه آمینوفنول سولفونات

   فوق روان کننده پایه آمینوفنول سولفونات یک کاهنده آب محتوی آمینو سولفونات اصلاح شده و ترکیبات آلی است. AS بدون کلراید بدون نفوذ هوا بوده و دارای نرخ اضافی پایین و کاهش اسلامپ کم می باشد که ویسکوزیته بتن را کاهش می دهد. در شرایط نرمال، آمینو فنوا آریل سولفونات فرمالدهید تغلیظ شده می تواند برای بتن روان C60-C80 بدون استفاده از عامل بهبود استحکام آماده شود.

  1. فوق روان کننده پایه استون سولفونات فرمالدهید (AK)

   فوق روان کننده پایه استون سولفونات فرمالدهید یک کاهنده آب با گستره بالا ساخته شده از استون، فرمالدهید و عامل سولفونات با کریستالهای قلیایی می باشد. رزین فرمالدهید استون شامل هیچ نوع کلراید نمی باشد.

  1. ملامین سولفونات فرمالدهید (SMF)

   ملامین سولفونات فرمالدهید یک فوق روان کننده پایه رزین ملامین فرمالدهید قابل حل بدون نفوذ هوا می باشد. SMF یک ترکیب بدون کلر پایه ملامین فرمالدهید می باشد که برای تولید بتن پلاستیک روان ساخته شده است. بتن پلاستیک روان یک سیال چسبناک بوده که مقدار اسلامپ آن حداقل 200mm می باشد. خود فشرده و بدون جدایش می باشد. SMF به شکل مایع یا پودر می باشد که باید قبل از استفاده در آب حل شود.

  1. لیگنوسولفانات سدیم/کلسیم

   لیگنوسولفانات کلسیم/سدیم بطور خاص یک ترکیب کاهنده پایه لیگنوسولفانات انتخابی برای یک راه حل مقرون بصرفه در بهبود کاهش آب ساخته شده است.این ماده که از خمیر چوب ساخته شده است به عنوان یک عامل تاخیر دهنده مصالح ساختمانی بسیار خوب عمل می کند. این روان کننده کاهنده آب به شکل پودر قهوه ای بدون کلراید می باشد.

  1. ترکیبات شتاب دهندهما دو نوع مختلف افزودنی شتاب دهنده ساخته ایم، کاهنده آب گستره بالا و ترکیب شتاب دهنده و عامل محافظت با بخار بتن. این عامل بطور خاص برای بتن پیش ساخته طراحی شده است.
  1. عامل عمل آوری با بخار بتنMNC-B یک عامل عمل آوری با بخار بتن است که غیرقابل نفوذ با هوا و تاخیر دهنده نیز می باشد. با استفاده از آن در بتن، نرخ کاهش آب 18 درصد بوده و محتوی هوا 1.9 درصد می باشد. مقاومت اولیه به بیش از 160 درصد در روز اول، 150 درصد در روز سوم و 145 درصد در روز هفتم می شود. بر روی تیر آهن ها خوردگی ندارد.
  1. ترکیب تاخیر دهندهMUHU سه نوع افزودنی تاخیر دهنده تولید میکند، افزودنی تاخیر دهنده، افزودنی تاخیر دهنده و کاهنده آب، افزودنی تاخیر دهنده و کاهنده آب گستره بالا. MNC-BS از ملاس ذرت ساخته شده و معمولا به عنوان عامل تاخیر دهنده در مصالح ساختمانی استفاده می شود.
  1. افزودنی تاخیر دهنده

   MNC-BS یک افزودنی تاخیر دهنده است که سرعت هیدراتاسیون سیمان را کم می کند و زمان کار را طولانی کرده و عمر کاری بتن را برای بازه طولانی بدون اثر منفی بر روی کیفیت بتن افزایش می دهد. تاخیر دهنده مطابق استاندارد ASTM C 494 نوع B می باشد.

  1. افزودنی هوازا

   افزودنی هوازا MNC-AE2 ممکن است هر جا که نفوذ هوای هدفدار برای مشخصات بتن مورد نیاز است استفاده شود. برای عملکرد در کل طیف محصولات مخلوط ساخته شده است. MNC-AE2 تولید سیستم هوایی با کیفیت و مقاوم به یخ زدن و آب شدن در شرایط بتن

  1. K12افزودنی هوازا

   افزودنی هوازا K12 به بتن از طریق ایجاد حبابهای هوا که بسیار پایدار، کوچک و با فاصله کم هستند محافظت بیشتر می دهد. یک مشخصه خاص کاربردی در انواع بتن که وارد کردن و حفظ محتوی هوا مورد نیاز است می باشد.

  1. افزودنی کاهنده آب هوازاMNC-HAJ یک ترکیب هوازا است که یک سیستم عاری از هوا را برای افزایش محافظت در برابر آسیب ناشی از یخ زدن و آب شدن، شرایط محیطی سخت یا مواد شیمیایی ضد یخ ایجاد می کند.
  1. عامل کمک پمپاژ برای بتن آماده (MNC-BV50)ترکیباتی که از این عامل بتن آماده استفاده می کنند کاهش سیمان قابل توجهی نشان می دهند در حالیکه خصوصیات پلاستیک و سختی بتن بهبود پیدا می کنند. آب مصرفی بدون افت کاربری کاهش می یابد.
  1. عامل کمک پمپاژ برای بتن آماده (MNC-P2)

   عامل کمک پمپاژ MNC-P2 آماده استفاده است، ترکیب کاهنده آب با گستره بالا می باشد برای تولید بتن با اسلامپ بالا با حفظ کارکرد بکار می رود. این عامل بتن با اسلامپ بالا مطابق استانداردهای ASTM C 494 نوع A و G بسته به میزان مصرف می باشد.

  1. عامل کمک پمپاژ برای بتن آماده (PC-P2)عامل کمک پمپاژ PC-P2 برای بتن آماده یک فوق روان کننده پایه پلی کربوکسیلات نسل سوم با اثر تاخیر دهندگی می باشد. این عامل بتن آماده مطابق استاندارد ASTM C-494 نوع F و G تهیه شده است.
  1. فوق روان کننده برای هوای سردسری MNC-C برای ساخت و سازهایی که از بتن معمولی، بتن پمپاژ؛ بتن با حجم زیاد و بتن آماده در هوای سرد استفاده می کنند مناسب می باشد.
  1. فوق روان کننده هوای سردفوق روان کننده PC-C15 برای هوای سرد یک فوق روان کننده پلی کربوکسیلات است که می تواند در محیط -10℃ تا -25℃ استفاده شود. سری PC-C15 افزودنی ضد یخ برای ساخت و سازهایی که از بتن معمولی، بتن پمپاژ؛ بتن با حجم زیاد و بتن آماده در هوای سرد استفاده می کنند مناسب می باشد.
  1. عامل براق کننده کاشی بتن رنگی

   عامل براق کننده کاشی بتن رنگی MNC-CZ یک پلی کندانسه ملامین غیر یونی می باشد. اضافه کردن MNC-CZ به بتن باعث پخش شدن کلوخه های سیمان می شود. افزایش پخش شدن باعث تولید هیدراتاسیون مفید بتن شده و در نتیجه استحکام بالاتر و عمر بالاتری ایجاد می شود. عامل بتن رنگی مطابق استاندارد ASTM C 494 نوع F می باشد.

  1. شتاب دهنده برای شاتکریتMNC-Q1 یک افزودنی خاص برای شاتکریت و به شکل پودر است. این افزودنی شاتکریت باعث تولید بتن در چند دقیقه می شود و در شاتکریت و پروژه های بتن نسوز، جلوگیری از نشتی و ساخت و ساز زیر زمینی مورد استفاده قرار می گیرد.
  1. شتاب دهنده های شاتکریت (MNC-Q1)شتاب دهنده شاتکریت MNC-Q1 در سیمان آلومینات سولفور، سیمان آلومینات و بتن شفته خشک استفاده می شود. این ترکیب شتاب دهنده شاتکریت هیدراتاسیون آلومینات سولفور و سیمان آلومینات را تسریع می کند و استحکام اولیه را افزایش می دهد. این ماده غیر سمی، غیر قابل اشتعال و مقاوم به خوردگی است که مطابق استاندارد JS477-2005 می باشد.

ترکیبات بتن به عنوان محصول اصلی ما در نسل اول سولفانات، نسل دوم نفتالین و نسل سوم پلی کربوکسیلیک موجود هستند. به منظور تامین نیاز پروژه های مختلف و محیطهای کاری مختلف، ما می توانیم افزودنیهای سیمان برای مجموعه شتاب دهنده ها و کندگیر کننده ها ، افزودنیهای هوازا، عامل پمپاژ و محصولات ضد یخ تولید کنیم.

12
لیست محصولات

MUHU (China) Construction Materials Co., Ltd.

تلفن/فکس: +86-10-69687750

موبایل: +86-13911293982

ایمیل: export@muhuchem.com

سایت: www.muhuchem.com

اسکایپ: joicema-muhu

واتس اپ و ویچت: 13911293982

Quick Response Code